Varianta najema 4

število miz, število stolov, postrežba …