Varianta najema 5

število miz, število stolov, postrežba …