Varianta najema 3

število miz, število stolov, postrežba …