Varianta najema 1

število miz, število stolov, postrežba …