Varianta najema 2

število miz, število stolov, postrežba …